Varend erfgoed verdient speciale status als cultureel erfgoed.

In Amsterdam varen veel verschillende rondvaartboten. Van open sloepen tot grote, op toeristen gerichte, rondvaartboten. Beide categorieën richten zich voornamelijk op het rondje rond de kerk en op de toerist. Daarnaast vaart er ook nog een andere categorie, de Salonboten. Deze veelal mooie historische salonboten richten zich voornamelijk op hospitality, op gastheerschap  voor de private en zakelijke rondvaart. Veelal op Nederlands en lokaal publiek.  Ooit zijn deze eigenaren begonnen uit liefde voor hun schip. Uit respect en het ambacht voor de veelal klassiek lijnen en hun historie. Veel van deze eigenaren verdienen respect voor hun goede rentmeesterschap. Middels het verhuren van deze boten blijft een belangrijk deel van ons maritiem erfgoed behouden voor de toekomst. Het behoort net als de historische binnenstad tot het cultureel erfgoed van Nederland.